Seven Days Walking

Seven Days Walking

Ludovico Einaudi

80 titres, 2019

 1. 1

  Einaudi: Low Mist Var. 1

  00:02:29
 2. 2

  Einaudi: Low Mist

  00:05:25
 3. 3

  Einaudi: Gravity

  00:05:27
 4. 4

  Einaudi: Matches

  00:02:54
 5. 5

  Einaudi: Cold Wind Var. 1

  00:03:59
 6. 6

  Einaudi: Golden Butterflies

  00:05:53
 7. 7

  Einaudi: Fox Tracks

  00:03:38
 8. 8

  Einaudi: A Sense of Symmetry

  00:02:35
 9. 9

  Einaudi: The Path Of The Fossils

  00:08:15
 10. 10

  Einaudi: Ascent

  00:05:37
 11. 11

  Einaudi: Low Mist Var. 2

  00:05:43
 12. 1

  Einaudi: Low Mist Var. 1

  00:02:44
 13. 2

  Einaudi: A Sense of Symmetry

  00:02:36
 14. 3

  Einaudi: Ascent

  00:06:12
 15. 4

  Einaudi: Golden Butterflies Var. 1

  00:05:57
 16. 5

  Einaudi: Birdsong

  00:05:25
 17. 6

  Einaudi: Fox Tracks

  00:04:31
 18. 7

  Einaudi: Campfire Var. 1

  00:06:14
 19. 8

  Einaudi: Matches Var. 1

  00:02:23
 20. 9

  Einaudi: The Path Of The Fossils

  00:08:35
 21. 10

  Einaudi: Cold Wind Var. 1

  00:04:15
 22. 11

  Einaudi: Low Mist Var. 2

  00:02:45
 23. 1

  Einaudi: Low Mist

  00:05:54
 24. 2

  Einaudi: Gravity

  00:05:52
 25. 3

  Einaudi: Golden Butterflies

  00:05:52
 26. 4

  Einaudi: The Path Of Fossils

  00:08:50
 27. 5

  Einaudi: Campfire

  00:04:31
 28. 6

  Einaudi: A Sense Of Symmetry

  00:02:27
 29. 7

  Einaudi: Fox Tracks

  00:04:17
 30. 8

  Einaudi: View From The Other Side

  00:04:22
 31. 9

  Einaudi: Full Moon

  00:03:38
 32. 10

  Einaudi: Matches

  00:02:51
 33. 11

  Einaudi: Cold Wind

  00:04:32
 34. 12

  Einaudi: Ascent

  00:06:24
 35. 1

  Einaudi: Low Mist Var. 1

  00:02:29
 36. 2

  Einaudi: Cold Wind Var. 1

  00:03:28
 37. 3

  Einaudi: A Sense Of Symmetry

  00:02:35
 38. 4

  Einaudi: Gravity Var. 1

  00:05:28
 39. 5

  Einaudi: Fox Tracks

  00:03:39
 40. 6

  Einaudi: Low Mist Var. 2

  00:05:15
 41. 7

  Einaudi: Campfire

  00:03:45
 42. 8

  Einaudi: Cold Wind Var. 2

  00:05:14
 43. 9

  Einaudi: Matches

  00:02:45
 44. 10

  Einaudi: View From The Other Side

  00:04:23
 45. 11

  Einaudi: Full Moon

  00:03:04
 46. 12

  Einaudi: Ascent

  00:05:03
 47. 1

  Einaudi: Ascent

  00:05:47
 48. 2

  Einaudi: Golden Butterflies Var. 1

  00:02:52
 49. 3

  Einaudi: Gravity Var. 1

  00:06:22
 50. 4

  Einaudi: Matches Var. 1

  00:02:52
 51. 5

  Einaudi: View From The Other Side Var. 1

  00:03:04
 52. 6

  Einaudi: Full Moon

  00:03:41
 53. 7

  Einaudi: Campfire Var. 1

  00:03:23
 54. 8

  Einaudi: Cold Wind

  00:05:26
 55. 9

  Einaudi: Golden Butterflies

  00:06:00
 56. 10

  Einaudi: Low Mist

  00:04:13
 57. 11

  Einaudi: Low Mist Var. 1

  00:04:41
 58. 1

  Einaudi: Low Mist Var. 1

  00:03:08
 59. 2

  Einaudi: Low Mist

  00:03:19
 60. 3

  Einaudi: Gravity

  00:05:54
 61. 4

  Einaudi: Matches

  00:03:11
 62. 5

  Einaudi: A Sense Of Symmetry

  00:04:02
 63. 6

  Einaudi: Cold Wind Var. 1

  00:03:57
 64. 7

  Einaudi: Cold Wind

  00:07:06
 65. 8

  Einaudi: Cold Wind Var. 2

  00:01:42
 66. 9

  Einaudi: Low Mist Var. 2

  00:08:07
 67. 10

  Einaudi: Ascent

  00:05:58
 68. 11

  Einaudi: The Path Of The Fossils

  00:09:46
 69. 1

  Einaudi: Campfire Var. 1

  00:06:05
 70. 2

  Einaudi: Ascent

  00:05:25
 71. 3

  Einaudi: A Sense Of Symmetry

  00:03:23
 72. 4

  Einaudi: Cold Wind Var. 1

  00:03:03
 73. 5

  Einaudi: Golden Butterflies Var. 1

  00:01:57
 74. 6

  Einaudi: Gravity

  00:05:36
 75. 7

  Einaudi: Low Mist Var. 1

  00:02:12
 76. 8

  Einaudi: Low Mist

  00:05:27
 77. 9

  Einaudi: Birdsong

  00:04:53
 78. 10

  Einaudi: Cold Wind Var. 2

  00:02:50
 79. 11

  Einaudi: Low Mist Var. 2

  00:05:56
 80. 12

  Einaudi: Campfire Var. 2

  00:03:36